LabIS AgentLink Member

Návrh modelu části multi-agentního systému

Autoři

Základní specikace

Cílem naší práce bylo zjistit, zda existuje nějaký formalizovaný jazyk, kterým by bylo možné namodelovat systém, takového rozsahu jako jsou multi-agentní systémy. Zvolili jsme si několik vlastních kritérií, které by daný modelovací jazyk měl splňovat. Nabídka nebyla veliká, ale nejvhodněji vyšel jazyk postavený právě na již zmíněném UML. Využít všech možností UML a mít rozšíření umožňující modelovat aspekty multi-agentních systémů bylo z našeho pohledu nejlepší řešení. Skutečnost, že vybraný jazyk AML byl navržen právě pro multi-agentní systémy jen potvrdilo naše rozhodnutí.

Posledním našim krokem bylo vyzkoušet možnosti zvoleného jazyka na vybrané části z projektu. Zvolena byla část využívající geografické informační systémy, jelikož primárně studujeme GIS a tedy nám tato část byla nejbližší. Namodelovali jsme všechny tři agentní entity, které daná část projektu používá, a také jsme odzkoušeli namodelovat prostředí obsahující dané agentní entity. Postupy a informace jsme čerpali z obsáhlé dokumentace jazyka AML. K modelování byl využit program StarUML s nainstalovaným UML profilem pro jazyk AML. Namodelované entity jsou ve formátu StarUML.

Dokumentace


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009