LabIS AgentLink Member

AgentStudio, návrh a implementace agentů

Autoři

Základní specikace

AgentStudio designer
Na základě návrhu chování agentů v ABD (Agent Behavior Diagram = rozšířený UML aktivitní diagram) jsme schopni realizovat agenty v JADE. Ukázalo se ale, že toto není dostatečně intuitivní řešení pro tvorbu MAS. Nyní se zabýváme řešením, které umožní konstrukci agentů na základě předdefinovaných vzorů tříd a namodelovaného chování agenta. Nelze očekávat, že "tvorba" agentů bude plně automatická, jelikož těla výkonných tříd budou vždy vyžadovat zásah programátora.

Funkce:

AgentStudio simulator
Nástoj AgentSimulatorje svou koncepci a funkčností úzce napojen na problematiku simulace dopravních situací. Tomuto odpovídá také architektura samotného MASu, která zohledňuje požadovanou mobilitu jednotlivých agentů (vozidel), jejich nezávislost na infrastruktuře a komunikační schopnosti nutné pro řešení standardních i krizových situací. Následující obrázek schematicky znázorňuje vnitřní architekturu, která je založena na různých typech agentů, kontejnerů a platforem. Funkční princip, který je touto architekturou realizován odpovídá posloupnosti jednotlivých komunikačních aktů.

Obecné funkce aplikace:

Dokumentace


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009