LabIS AgentLink Member

Vizualizace dopravní simulace s využitím vybraných GIS nástrojů

Autoři

Základní specikace

Simulace pohybu mobilních agentů probíhá v prostředí, které odpovídá určité části reálného světa a je založena na geografických datech. K vizualizaci takové simulace je tedy teoreticky možné využít jakýkoliv software, který umožňuje zobrazení geodat. Výhodné jsou nástroje s otevřeným zdrojovým kódem, protože ty je možné v případě potřeby přizpůsobit požadavkům. Nicméně některé komerční nástroje poskytují API, které v omezené míře umožňuje totéž. V rámci projektu byla vizualizace implementována a otestována v otevřených i komerčních GIS aplikacích:

  1. OpenJUMP - vizualizační framework vytvořený v jazyce Java s otevřeným zdrojovým kódem, který je možné rozšiřovat pomocí zásuvných modulů. Ukázka implementace je dostupná na adrese: http://labis.vsb.cz/~der011/jade.swf.
  2. ArcGIS - kolekce komerčních GIS nástrojů os firmy ESRI. Obsahuje API, pomocí něhož je možné jednotlivé nástroje rozšiřovat vytvářením tzv. zásuvných modulů. Implementace vizualizace mobilních agentů byla vyzkoušena jak ve 2D (pomocí nástroje ArcMap) tak i ve 3D díky nástroji ArcScene. Ukázková implementace simulace v programu ArcScene je k dispozici na adrese: http://labis.vsb.cz/~der011/arcscene-parking4/arcscene-parking4.htm

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009