LabIS AgentLink Member

Analýza využití neuronových sítí při řízení vozidel

Autoři

Základní specikace

Průzkum možností využití neuronových sítí při řízení vozidel na nejnižší úrovni. Zaměření zejména na plánování fyzické trasy, sledování komunikace, sledování překážek a vyhnutí se jim. Implementace řidiče ovládaného neuronovou sítí. Testování výsledků ve volně dostupném simulátoru TORCS.

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009