LabIS AgentLink Member

Analýza, návrh a implementace objektové reprezentace silniční infrastruktury pro pohyb mobilních agentů

Autoři

Základní specikace

Cílem této části byla objektová analýza a návrh základních prvků silniční infrastruktury. Mezi tyto základní prvky patří např. (cesty, křižovatky, jízdní pruhy, dopravní značky atd. Tyto prvky slouží jako základní prostředí pro pohyb mobilních agentů. Agenty mohou toto prostředí vnímat pomocí svých senzorů a pohybovat se v něm. Umělé prostředí je navrženo tak, aby mohlo být automaticky generováno na základě geodat a tím se přiblížilo realitě. Infrastruktura je rovněž navržena tak, aby ji bylo možné implementovat jako součást agenta, který reprezentuje určitou část reálného světa (například město, městskou část apod.). Toto zapouzdření je nezbytné kvůli komunikaci s dalšími agenty systému. Díky distribuované architektuře multi-agentového systému je možné jednotlivé agenty spouštět a provozovat na mnoha počítačích v síti. Tento přístup nám umožňuje rovnoměrně rozložit zátěž a simulovat i velké oblasti, které by například nemohly fungovat na jediném serveru z důvodu nadměrných hardwarových nároků.

Dalším cílem bylo navrhnout a implementovat agenty reprezentující automobily, které se pohybují po infrastruktuře. Tyto agenty jsou autonomní jednotky schopné vlastního, nezávislého rozhodování a dokáží komunikovat s ostatními agenty. Každý takový agent je vybaven mozkem, který je schopen řídit základní úkony agenta (akcelerace, brzdění, změny směru, vyhýbání se překážce, přednosti v jízdě atd.). Ke svému rozhodování získává informace o svém okolí pomocí komunikace s výše zmíněnou infrastrukturou.

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009