LabIS AgentLink Member

Generování chování z aplikace AgentStudio pro agenty implementované v JADE

Autoři

Základní specikace

Návrh a implementace rozšíření aplikace AgentStudio o export aktivitních diagramů popisujících chování agentů. Vytvoření aplikace pro automatické generování koster zdrojových kódů chování pro agenty v JADE.

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009