LabIS AgentLink Member

Analýza a implementace analytických algoritmů při řízení vozidel.

Autoři

Základní specikace

Průzkum existujících analytických řešení při řízení vozidel na nejnižší úrovni. Zaměření zejména na plánování fyzické trasy, sledování komunikace, sledování překážek a vyhnutí se jim. Implementace simulačního prostředí pro zástupce agentů na fyzikální úrovni. Implementace vybraných řídících algoritmů a jejich aplikace.

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009